Komunikat dla Beneficjentów POIiŚ dot. zamówień publicznych

  • Drukuj

Instytucja Pośrednicząca przekazała interpretację Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą przepisu art. 82 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w kontekście zachowań podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na równoczesnym składaniu ofert jako wykonawca oraz występowaniu jako podwykonawca innego wykonawcy w tym samym postępowaniu.

Tekst interpretacji do pobrania.

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 6333