Konferencja "Inwestycje środowiskowe - efekty wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko na Podkarpaciu"

  • Drukuj

W dniu 15 października 2015r. w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 na Podkarpaciu.

W konferencji uczestniczyli wszyscy Beneficjenci, z którymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisał umowy o dofinansowanie na realizację projektów oraz członkowie Rady Nadzorczej Funduszu. Gościem honorowym konferencji była Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Konferencja była okazją do podzielenia się doświadczeniami wynikającymi z realizacji projektów infrastrukturalnych. Beneficjenci mieli możliwość indywidualnego zaprezentowania swoich projektów
i podzielenia się osiągnięciami w ich realizacji. Łącznie w konferencji uczestniczyło 75 osób.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za zaangażowanie i wkład w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko!

Prezentacje:

Podsumowanie działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową POIiŚ 2007-2013 - Pobierz

Realizacja celów Programu Infrastruktura i Środowisko na bazie projektów, dla których WFOŚiGW
w Rzeszowie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej - Pobierz

Zalecenia dotyczące zamknięcia PO IiŚ oraz zasady przechowywania i udostępniania dokumentów - pobierz


  

 


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 27, październik 2015 13:57
Odslony: 5431