Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) - III edycja

Zachęcamy Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Jest to już trzecia edycja, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

Beneficjenci, którzy zgłoszą swój udział w wydarzeniu zaprezentują swój projekt organizując wydarzenie dla społeczności lokalnej  w terminie 12-15 maja 2016 r. (może to być również jednodniowe wydarzenie w tym terminie). Dla każdego Beneficjenta, który zorganizuje atrakcje w ramach DOFE  IZ - Ministerstwo Rozwoju przewidziało pakiet promocyjny.

 Termin nadsyłania zgłoszeń - do 22 kwietnia 2016 r.

Beneficjenci, którzy zgłoszą się do akcji do 12 kwietnia będą brali udział w zorganizowanym przez MR plebiscycie - do wygrania jest promocja wydarzenia w TV.

Regulamin Dni Otwartych na stronie http://dniotwarte.eu/o-akcji

 Informacja o akcji 12-15 maja 2016 r. :

 http://dniotwarte.eu/o-akcji

 https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/poiis/aktualnosci/szczegoly/news/pokaz-swoj-projekt-podczas-dni-otwartych-funduszy-europejskich/

 Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 12, kwiecień 2016 08:55
Odslony: 4603