Doradztwo energetyczne

Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

Treść zawiadomienia do pobrania

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 20, listopad 2018 12:11
Odslony: 641