POIiŚ - informacje szczegółowe

Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ

Nowe! Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2 z dnia 16 września 2014 r.)
Pobierz plik  
Pobierz plik  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVIII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 3 czerwca 2014 r. 

Pobierz plik  


Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.)
Pobierz plik 
Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.)
Pobierz plik 
Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.)
Pobierz plik 
pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.)
Pobierz plik
Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.1 z dnia 17 czerwca 2014 r.)
Pobierz plik (1,82 MB)   
Pobierz plik (1,84 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 3 czerwca 2014 r. 
Pobierz plik (3,72 MB)  
Pobierz plik (4,66 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 4.1 z 17 czerwca 2014 r.)
Pobierz plik (435 KB)  
 

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 4.1 z 17 czerwca 2014 r.)
Pobierz plik (286 KB)  
Pobierz plik (310 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 4.1 z 17 czerwca 2014 r.)
Pobierz plik (132 KB)  
Pobierz plik (133 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 4.1 z 17 czerwca 2014 r.)
Pobierz plik (299 KB)
Pobierz plik (366 KB) (tryb "rejestruj zmiany")


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16 z dnia 20 marca 2014 r.)

Pobierz plik (2,11 MB)   
Pobierz plik (2,32 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 27 listopada 2013 r. 
Pobierz plik (2,23 MB)  
Pobierz plik (2,50 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
Pobierz plik (371 KB)  
Pobierz plik (396 KB) (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
Pobierz plik (172 KB)  
Pobierz plik (215 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
Pobierz plik (64 KB)  
Pobierz plik (76 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
Pobierz plik (227 KB)
Pobierz plik (266 KB) (tryb "rejestruj zmiany")


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15 z dnia 6 grudnia 2013 r.) 
Pobierz plik (2,11 MB)   
Pobierz plik (2,32 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 27 listopada 2013 r. 
Pobierz plik (2,23 MB)  
Pobierz plik (2,50 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.)
Pobierz plik (371 KB)  
Pobierz plik (396 KB) (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.)
Pobierz plik (172 KB)  
Pobierz plik (215 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.)
Pobierz plik (64 KB)  
Pobierz plik (76 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.)
Pobierz plik (227 KB)
Pobierz plik (266 KB) (tryb "rejestruj zmiany")


 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.14 z dn. 17 lipca 2013r.) - Pobierz

Tryb "rejestruj zmiany"Pobierz

Tabela zmian Pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1- Kryteria wyboru projektów - dokument zaktualizowany przez XXV Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 5 czerwca 2013r. Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów  (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 3 - Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja 3.14 z 17 lipca 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz


 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.13 z dn.  9 kwietnia 2013r.) - Pobierz

Tryb "rejestruj zmiany"Pobierz

Tabela zmian Pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1- Kryteria wyboru projektów - dokument zaktualizowany przez XXIV Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 8 kwietnia 2013r. Pobierz

Tryb "Rejestruj zmiany" Pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów  (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 3 - Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja 3.13 z  9 kwietnia 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) Pobierz

Tryb Rejestruj zmiany pobierz Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dn.  4 lutego 2013r.) - Pobierz

Tryb "rejestruj zmiany"Pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą z dn. 30 stycznia 2013r.) Pobierz

tryb "Rejestruj zmiany" Pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.12 z 4 lutego 2013r.)Pobierz

Załącznik nr 2 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.12 z  04.02.2013r.) Pobierz

Załącznik nr 3 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.12 z 04.02.2013r.) Pobierz

Załącznik nr 4 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.12 z 04.02.2013 r.) Pobierz

Załącznik nr 5 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz


Wersje archiwalne:

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.11 z dn. 27 grudnia 2012r.)Pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony )Pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.11 z 27.12.2012r.)Pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.11 z  27.12.2012 r.) Pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.11 z 27.12.2012r.)Pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.11 z 27.12. 2012 r.)Pobierz


Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.10 z dn. 27 września 2012r.) - Pobierz

Tryb "rejestruj zmiany"Pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą z dn. 16 sierpnia 2012r.) Pobierz

tryb "Rejestruj zmiany" Pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.10 z 27.09.2012r.)Pobierz

Załącznik nr 2 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.10 z  27.09.2012 r.) Pobierz

Załącznik nr 3 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.10 z 27.09.2012r.) Pobierz

Załącznik nr 4 - tryb Rejestruj zmiany Pobierz plik

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.10 z 27.09. 2012 r.) Pobierz


14 sierpnia 2012r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczególowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.9 z dn. 14.08.2012r.) - pobierz

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą z dn. 16 sierpnia 2012r.) Pobierz

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.9 z 14 sierpnia 2012 r.)Pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.9  z 14 sierpnia 2012  r.) Pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.9 z 14 sierpnia 2012  r.) Pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.9 z 14 sierpnia 2012 r.) Pobierz


Na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską zmienionego decyzją z dn. 21 grudnia 2011 r. opracowano dokument: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8 z  dn. 24 stycznia 2011 r.) wraz z załącznikami - pobierz załączniki

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8)Pobierz dokument

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8) - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokument


Załączniki;

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą z dn. 9 grudnia 2011r.)

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)pobierz

Załącznik nr 2 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.8 z 24 stycznia 2012  r.) pobierz

Załącznik nr 3 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.8 z 24 stycznia 2012  r.) pobierz

Załącznik nr 4 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.8 z 24 stycznia 2012 r.) pobierz

Załącznik nr 5 - tryb Rejestruj zmiany pobierz


Na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską zmienionego decyzją z dn. 3 sierpnia 2011 r. opracowano dokument: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7 z  dn. 9 sierpnia 2011 r.) wraz z załącznikami - pobierz załączniki

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7)pobierz dokument

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7) - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokument


Załączniki;

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą z dn. 27 czerwca 2011r.)

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.7 z 9 sierpnia  2011 r.) pobierz dokument

Załącznik nr 2 - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokument

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.7 z 9 sierpnia 2011 r.) pobierz dokument

Załącznik nr 3 - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokument

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.7 z 9 sierpnia 2011 r.) pobierz dokument

Załącznik nr 4 - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokument

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.7 z 9 sierpnia 2011 r.) pobierz dokument

Załącznik nr 5 - tryb Rejestruj zmiany pobierz dokumentNa podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dn. 7 grudnia 2007 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów z dn. 3 stycznia 2008 r. opracowano dokument: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6 z  15 czerwca 2011 r.) wraz z załącznikami - pobierz załączniki

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6)pobierz

 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6) - tryb Rejestruj zmiany pobierz


Załączniki;

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (tekst ujednolicony przyjęty uchwałą 27 czerwca 2011r.)

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ (wersja 3.6 z 15 czerwca 2011 r.) pobierz

Załącznik nr 2 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja 3.6 z 15 czerwca 2011 r.) pobierz

Załącznik nr 3 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 3.6 z 15 czerwca 2011 r.) pobierz

Załącznik nr 4 - tryb Rejestruj zmiany pobierz

Załącznik nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 3.6 z 15 czerwca 2011 r.) pobierz


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 19, styczeń 2015 14:28
Odslony: 3404