Program "Przyjazny Dom" 2018 - informacja o zmianie wzorów dokumentów

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do dokumentów związanych z wdrażaniem Programu Przyjazny Dom.

Wprowadzone zmiany:

  1. w Regulaminach naboru wprowadzono zaktualizowaną treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  2. w formularzach wniosków o dofinansowanie oprócz zmiany treści Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych usunięto załącznik - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Dokumenty obowiązujące do dnia 24 maja 2018 r. i po dniu 25 maja 2018 r. dla:

  1. przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują się pod adresem
  2. modernizacja kotłowni węglowych znajdują się pod adresem

Bardzo prosimy o wypełnianie właściwych formularzy wniosków w zależności od daty jego złożenia.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 15, czerwiec 2018 08:24
Odslony: 1540