Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2018 roku zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę", co jest zgodne z zapisami Regulaminu naboru, rozdział VII, punkt 2.

Przypominamy także, że od dnia 18 czerwca 2018 roku nie ma możliwości ubiegania się pomoc finansową na modernizację kotłowni węglowych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych".


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 19, listopad 2018 12:01
Odslony: 683