Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA WFOŚiGW W RZESZOWIE

powołana Decyzją NR 10 Ministra  Środowiska z dnia 26 czerwca 2017 r. z późn.zm.
 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Pani Agnieszka Dalbiak       -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Kulig               -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Stefan Dunin               -  Członek Rady Nadzorczej

Pan Antoni Błądek             -  Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Krzanowski       -  Członek Rady NadzorczejZmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: wtorek, 17, lipiec 2018 10:34
Odslony: 33258