Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym

Zarządzenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez WFOŚiGW w Rzeszowie od 2012r.

Formularz Wniosku o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej znajduje się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 04, lipiec 2017 13:05
Odslony: 7306