Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

OGŁOSZENIE O TYMCZASOWYM WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Informacje w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

W sprawie informacji dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze prosimy:

1) sprawdzić zawartość Portalu Beneficjenta i strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie będą publikowane najnowsze informacje dot. Programu

2) numery informacyjne dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22 459 06 87

22 459 04 43

3) przy połączeniu telefonicznym z WFOŚiGW w Rzeszowie prosimy WYŁĄCZNIE korzystać z numeru:

17 853 63 61

w czasie zapowiedzi centrali wybierać numery wewnętrzne:

222

lub

333

Można też dzwonić do naszych Przedstawicielstw Zamiejcowych:

1) z rejonu krośnieńskiego - do Przedstawicielstwa w Krośnie - numer telefonu:

13 420 49 85

2) z rejonu przemyskiego - do Przedstawicielstwa w Przemyślu - numer telefonu:

16 676 01 18

Ze względu na dużą ilość połączeń telefonicznych mogą być trudności w uzyskaniu połączenia z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Prosimy o korzystanie z Portalu Beneficjenta i z poczty elektronicznej jako drogi uzyskania informacji o Programie Czyste Powietrze.

Ogromne zainteresowanie Programem Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Czyste Powietrze pracownicy Funduszu uczestniczyli w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych dotyczących Programu. Spotkania odbywały się niemal w każdej gminie naszego województwa (łącznie odbyło się 160 spotkań). Podczas spotkań przekazywaliśmy wszystkie potrzebne informacje dotyczące Programu. Była to także dla Państwa okazja, aby dowiedzieć się więcej o Programie w pobliżu miejsca Państwa zamieszkania.

Pomimo dużej ilości spotkań zainteresowanie Programem wciąż rośnie, dlatego też kierują Państwo do nas ogromne ilości zapytań telefonicznie, w formie wiadomości e-mail lub listownie.

W związku z tym dochodzi do sytuacji, że nie zawsze udaje się Państwu z nami natychmiast skontaktować i uzyskać niezbędne informacje. Celem usprawnienia kontaktu prosimy aby w kierowanych do nas zapytaniach w formie elektronicznej był wskazany także numeru telefonu, co ułatwi nam udzielenie szybszej odpowiedzi.

Udzielane są również informacje na miejscu, w siedzibie Funduszu w Rzeszowie oraz naszych przedstawicielstwach w Krośnie i w Przemyślu.

Ponadto informujemy, iż wszystkie podstawowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu oraz na stronie Portalu Beneficjenta w zakładkach Wymagana dokumentacja i Baza Wiedzy. Planujemy również zamieszczenie na niej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Biorąc pod uwagę skalę zainteresowania Programem liczymy na Państwa zrozumienie i cierpliwość.


Harmonogram spotkań na 8 tydzień w sprawie PP Czyste Powietrze

Zapraszamy na kolejne spotkania w cyklu spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Informujemy, że w harmonogramie nastąpiła zmiana i pojawiły się nowe szkolenia w Stubnie i Leżajsku.

Program Czyste Powietrze

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz innych elementów kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań gminnych na ósmy tydzień cyklu – pobierz plik.

Harmonogram spotkań na 7 tydzień w sprawie PP Czyste Powietrze

Zapraszamy na kolejne spotkania w cyklu spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz innych elementów kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań gminnych na siódmy tydzień cyklu – pobierz plik.