Programy

  • Drukuj

W niniejszej zakładce zaprezentowane zostały główne kierunki i formy dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedstawiono także warunki pomocy oraz  zamieszczono wzory wniosków, które wskazują jakie dokumenty są niezbędne do przedłożenia, celem wyboru zadania do dofinansowania.

Oprócz Programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawiono ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz programy realizowane wspólnie.

Programy WFOŚiGW

Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Programy NFOŚiGW


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 06, marzec 2014 09:36
Odslony: 99005