Wnioski

WNIOSKI

Wnioski podlegają procedurze załatwiania wówczas gdy złożone zostaną na wzorach obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz spełniają "Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie".

 

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 12, lipiec 2007 13:05
Odslony: 69764